naturprodukter.se - Din hälsobutik på nätet Över 100 000 nöjda kunder! Snabb leverans Bra priser


Bookmark and ShareItem ID:
751909

Tigerbalsam Vit 19 g

56 kr
Available
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Product Description:


Tigerbalsam Vit är Traditionellt använt vid behandling av tillfälliga muskelsmärtor eller smärta i samband med sträckningar och stukningar/vrickningar. Lindring av besvär vid okomplicerade insektsbett. Lindring av symtom i de övre luftvägarna vid förkylning. Lindring av besvär vid spänningshuvudvärk.

Sammansättningen av Tiger Balsam Vit baseras på en formulering som använts i
Asien under cirka 5000 år. Effekten av de enskilda beståndsdelarna finns dokumenterad i läkemedelshandböcker från början av 1900-talet.

Det är inte helt klarlagt hur Tiger Balsam Vit verkar. Kamfer, mentol och eteriska oljor antas lokalt öka blodflödet och utöva en svag smärtstillande effekt. Initialt fås en kylande effekt som åtföljs av en värmekänsla, vilket indirekt kan avleda smärta och värk.

Tiger Balsam Vit är endast avsett för utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögon, slemhinnor och andra känsliga områden. Tiger Balsam Vit ska inte användas i ansiktet, i näsborrar, på öppna sår eller skadad hud och inte heller tillsammans med täta förband.

Tiger Balsam Vit kan orsaka allergiska reaktioner hos personer med känslig hud. Pröva på en liten yta innan behandling påbörjas.

Användning vid graviditet och amning är inte rekommenderat. Inga kända risker i trafiken.

Effekten av samtidig användning av andra läkemedel inklusive naturläkemedel, eller föda är inte studerad.

Doseringsanvändningar
Vuxna och barn över 8 år:
Tillfälliga muskelsmärtor och insektsbett: Tiger Balsam Vit masseras in i det smärtande eller stela området 3-4 gånger per dag.
Vid förkylningssymptom: Tiger Balsam Vit ingnides på bröst, hals eller rygg efter behov 3-4 gånger dagligen.
Spänningshuvudvärk:
Tiger Balsam Vit ingnides på tinningarna eller pannan med cirklande rörelser. Upprepa vid behov efter 30 minuter och 1 timme. Används högst 4 gånger per dag. Gnid inte in nära ögonen. Tvätta genast händerna efteråt.

Rekommenderas inte till barn under 8 år.

Observera att barn har en ökad känslighet för kamfer, mentol och eteriska oljor. Det finns risk för allvarlig förgiftning om medlet används felaktigt. Om medlet av misstag intas genom munnen eller appliceras felaktigt skall omedelbart kontakt tas med läkare eller Giftinformationscentralen (tel 112). Vid kraftig överdosering kan symtom såsom illamående, yrsel, förvirring och kramper förekomma. Framkalla inte kräkning.Enstaka fall av hudreaktioner.
Kontakta läkare om du misstänker att Tiger Balsam Vit har gett dig allvarliga biverkningar.

Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt lever- och njurfunktion, andra sjukdomar eller patientens ålder innebär att försiktighet bör iakttas vid behandling.

Innehållsförteckning
1 gram salva innehåller:
Aktiva innehållsämnen: Kamfer 110 mg, mentol 80 mg, kajeputolja 130 mg, avmentoliserad mintolja 160 mg, kryddnejlikolja 15 mg.
Övriga innehållsämnen: Fast paraffin och gult vaselin.


Användning under graviditet kan inte rekommenderas.

Användning under amning kan inte rekommenderas.


Viktigt! Läs noga bipacksedeln innan du börjar använda detta läkemedel. Den kan innehålla information som kan vara viktig för dig.