Vitaminerna som bromsar åldrandet

Vitaminerna som bromsar åldrandet

Ett ständigt högaktuellt ämne inom forskningen är förstå vad som skyndar på åldrandeprocessen och vad som kan bromsa upp den. Just nu pratas det en hel del om vikten av kroppsegna ämnen och NAD (+), och som är nära besläktade med varandra.

NAD framställs i kroppen med olika typer av B3-vitaminer. Kroppens egen produktion minskar i takt med åldrandet, men om det finns tillräckligt med B3-vitaminet niacin, som framställer NAD+ (nikotinamidadenindinukleotid) i kroppen, så motverkar oxidativ stress som kan leda till trötthet och utmattning.

Bromsande av åldrandeprocessen

Flera studier visar att åldrandeprocessen bromsas om man tillför niacin och andra liknande ämnen. Att kroppens egen produktion av NAD+ avtar i 20-års åldern förbryllar fortfarande forskarna, men det tros vara förknippat med kroppens åldrande. Runt 50 har vi hälften så mycket NAD+ som när vi var 20. Och när djur fått NAD+ har de fått en cellföryngring.

NMN (nicotinamide mononucleotide) är en föregångare till NAD+ och är ett viktigt och nödvändigt ämne i cellernas energiomsättning. En nyligen gjord studie visade att tillräckligt med NMN påverkade motionslöpare. En slutsats var att NMN tycktes kunna hjälpa musklerna att på ett fördelaktigt sätt kunna utnyttja syret i blodet.

Kost och livsstil påverkar cellernas energiomsättning. Kan vi bibehålla nödvändig energiförsörjning när vi blir äldre så blir livskvaliteten i form av rörlighet, välbefinnande och vitalitet bevarad.