Naturprodukter.se - Din hälsobutik på nätet   Brett sortiment Bra priser Fri frakt över 500 kr


Bookmark and ShareArtikelnummer:
506303

Remifemin 100 tabl / 200 tabl

219 kr
Storlek
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Produktbeskrivning:

Remifemin är ett växtbaserat läkemedel använt för lindring av klimakteriebesvär såsom värmevallningar och kraftiga svettningar.

Använd inte Remifemin om du är allergisk mot läkesilverax eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel.

Varningar och försiktighet
Rådgör med läkare före behandling med Remifemin om:
- du har eller har haft leversjukdom
- du använder något läkemedel som innehåller östrogen
- du har behandlats eller behandlas för bröstcancer eller andra hormonberoende tumörer.
-Du bör tala med en läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 4-6 veckor.
Rådgör med läkare om något av följande sker under behandling med Remifemin:
- du får symptom som tyder på leverskada, t.ex. trötthet, aptitlöshet, gulfärgning av hud och ögon, mörk urin eller svår smärta i övre delen av magen med illamående och kräkningar. Sluta omedelbart att ta Remifemin och kontakta din läkare.
- din menstruation återkommer eller du får andra symptom som du förknippar med mens.
- klimakteriebesvären förvärras.

Remifemin bör inte användas under graviditet och amning, eftersom tillräcklig erfarenhet saknas.

Remifemin innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

Doseringsanvisning
Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i den medföljande bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller annan sjukvårdspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna kvinnor i klimakteriet:
Rekommenderad dos är 1 tablett två gånger dagligen (morgon och kväll). Tabletten bör sväljas hel med ½ glas vätska.
Du kan ta tabletterna oberoende av måltid.

Effekten av Remifemin kommer först efter ett par veckors behandling.

Du bör inte använda Remifemin under längre tid än 6 månader utan att rådgöra med läkare.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Fortsätt ta nästa tablett vid ordinarie tidpunkt.

Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Remifemin orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats vid behandling med produkter som innehåller läkesilverax.

- Levertoxicitet (inflammation i levern, gulsot, störningar i leverfunktionstester)
- Allergiska hudreaktioner (nässelutslag, klåda, hudutslag)
- Svullna händer/fötter eller ansikte
- Magtarmbesvär (besvär i övre delen av buken, diarré) och viktökning
- Menstruationsliknande blödning under pågående behandling hos kvinnor som slutat menstruera

Om du får biverkningar, tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Innehållsdeklaration
Aktiv substans:
Varje tablett innehåller 2,5 mg extrakt av läkesilverax (Cimicifuga racemosa (L.) Nutt) jordstam, motsvarande 15-27,5 mg torkad jordstam.

Övriga innehållsämnen är:
Laktosmonohydrat (196,6 mg), cellulosapulver, potatisstärkelse och magnesiumstearat.

Viktigt! Läs noga bipacksedeln innan du börjar använda detta läkemedel. Den kan innehålla information som kan vara viktig för dig.