Naturprodukter.se - Din hälsobutik på nätet   Brett sortiment Bra priser Fri frakt över 500 kr


Bookmark and ShareArtikelnummer:
540450

LÄKEMEDEL- Echinagard (40 sugtabl)

138 kr
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Produktbeskrivning:

Det här är ett växtbaserat läkemedel. Läs bipacksedeln noga före användning.*

 

Echinagard är ett växtbaserat läkemedel för kortvarig profylax och lindring av förkylning för endast korttidsbehandling.

Röd solhatt har rapporterats stimulera immunförsvaret (makrofagernas fagocytos och aktiviteten hos NK-celler).

En studie på Echinagard orala droppar visade att hos personer med förkylningssymtom bröt förkylningen ut mindre ofta hos dem som fick Echinagard droppar jämfört med de personer som enbart fick overksamma droppar. Förkylningen förkortades med i medeltal 4 dagar.

Använd inte Echinagard
- om du är allergisk (överkänslig) mot röd solhatt eller mot andra korgblommiga växter (t ex prästkrage, maskros, kamomill, malört eller gråbo)
- om du är allergisk mot jordnötter eller sojabönor då Echinagard, sugtabletter innehåller sojabönslecitin.
- om du är allergisk (överkänslig) mot övriga innehållsämnen i Echinagard.
- om du har en pågående systemisk sjukdom (t ex tuberkulos, leukemi, bindvävssjukdomar, multipel skleros, AIDS, HIV-infektion eller andra autoimmuna sjukdomar) eller nedsatt immunförsvar.
- för behandling av barn under 1 år

Var särskilt försiktig med Echinagard
- om symtomen blir värre eller om du får hög feber. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal.
- om du är atopiker. Det finns en möjlig risk för allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner) hos atopiska patienter. Sluta att ta Echinagard och kontakta omedelbart läkare om du får svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd, svårigheter att svälja eller hudutslag.
- Echinagard rekommenderas inte till barn under 12 år då erfarenheten är begränsad.

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel eller föda är inte studerad.

Då erfarenheten är begränsad kan användning av Echinagard inte rekommenderas under graviditet och amning

Echinagard sugtablett innehåller sojabönslecitin. Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot jordnötter eller sojabönor.

Echinagard orala droppar innehåller 22 volym % etanol (alkohol), dvs upp till 0,4 g per dos.
Detta kan vara skadligt för personer som har problem med alkohol.
Gravida /eller ammande kvinnor, barn samt högriskgrupper såsom patienter med leversjukdomar eller epilepsi bör ta hänsyn till detta.

Doseringsanvisning
Vid förkylningssymtom bör behandlingen starta så snabbt som möjligt.

Vuxna, äldre och barn över 12 år:
Echinagard orala droppar: 2,5 ml 3 gånger dagligen. 2,5 ml motsvarar ca 35 droppar. Flaskan omskakas före användning. Lösningen blandas i eller tas tillsammans med t.ex. vatten.

Echinagard sugtabletter: 1 sugtablett 4-5 gånger dagligen. Sugtabletten kan sugas, tuggas eller sväljas hel med lite vätska.

Barn under 12 år: Rekommenderas inte till barn under 12 år och får inte ges till barn under 1 år.

Echinagard ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle. Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår efter 10 dagar.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rågivning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Echinagard orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

För produkter som innehåller Echinacea kan överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag inklusive nässelfeber och klåda förekomma. I enstaka fall har även svåra överkänslighetsreaktioner såsom ansiktssvullnad, andnöd/andningsbesvär och blodtrycksfall rapporterats. Risken för allergiska reaktioner är högre hos atopiker och hos personer med astma eller hösnuva. Det är oklart hur vanliga de ovan nämnda biverkningarna är.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Innehållsdeklaration
Echinagard orala droppar:
1 ml orala droppar:
- Aktivt innehållsämne: pressaft från ört av Echinacea purpurea (L.) Moench (röd solhatt) 800 mg. Vid tillverkning av 1 ml orala droppar åtgår 1,4-2,0 g färsk ört av röd solhatt.
- Övriga innehållsämnen: Etanol och renat vatten.

1 ml motsvarar 15 droppar.

Echinagard orala droppar innehåller 22 volym % etanol (alkohol), dvs upp till 0,4 g per dos. Detta motsvarar ca 10 ml starköl eller 4 ml vin per dos.

Echinagard sugtablett:
1 sugtablett:
- Aktivt innehållsämne: torkad pressaft från ört av Echinacea purpurea (L.) Moench (röd solhatt) 88,5 mg, Vid tillverkning av en sugtablett åtgår ca 3.8 g färsk ört av röd solhatt.
- Övriga innehållsämnen: Glycerol 85%, gelatin, majsstärkelse, sojabönslecitin, guargummi, vattenfri citronsyra, natriumcyklamat, sackarinnatrium och körsbärsarom.

 

*Det här är ett växtbaserat läkemedel. Läs bipacksedeln noga före användning. Växtbaserade läkemedel innehåller växtbaserat material eller växtbaserade beredningar som verksamma beståndsdelar. De följer samma lagstiftning som konventionella läkemedel och Läkemedelsverket bedömer kvalitet, säkerhet och effekt av läkemedlet innan produkten godkänns för försäljning. Känner du dig osäker på hur du ska använda ditt läkemedel kontakta din läkare.