Naturprodukter.se - Din hälsobutik på nätet   Brett sortiment Bra priser Fri frakt över 500 kr


Bookmark and ShareArtikelnummer:
842310

LÄKEMEDEL- Kan Jang Svart (100/200/300/500 ml)

75 kr
Storlek
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Produktbeskrivning:

Det här är ett traditionellt växtbaserat läkemedel*. Läs bipacksedeln noga före användning. Åldersgräns 18 år för att köpa.
 

Kan Jang är en oral lösning med extrakt av röd solhatt, malabarnöt och rysk rot.

Kan Jang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel som används för lindring av symptom vid förkylning. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Ta inte Kan Jang
- om du är allergisk (överkänslig) mot Echinacea purpurea (röd solhatt) eller mot andra korgblommiga växter (t ex röd solhatt, prästkrage, maskros, kamomill, malört eller gråbo).
- om du är allergisk (överkänslig) mot rysk rot eller malabarnöt eller mot något av övriga innehållsämnen i Kan Jang.
- om du har någon pågående systemisk sjukdom (t ex tuberkulos, leukemi, bindvävssjukdomar, multipel skleros (MS), AIDS, HIV-infektion eller andra autoimmuna sjukdomar) eller nedsatt immunförsvar.
- om du har högt blodtryck.
- för behandling av barn under 12 år.

Var särskilt försiktig med Kan Jang
- om symptomen blir värre eller om du får hög feber. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal.
- om du är atopiker. Det finns en möjlig risk för allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner) hos atopiska patienter. Sluta ta Kan Jang och kontakta omedelbart läkare om du får svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd

Effekten av samtidig användning av andra läkemedel är ej studerad. På grund av brist på data rekommenderas inte Kan Jang vid graviditet och amning. Inga studier har utförts på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Kan Jang innehåller metylparahydroxibensoat (E 218) och propylparahydroxibensoat (E 216). Dessa kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Kan Jang innehåller även sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Doseringsanvisning
Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:
15 ml 2 gånger dagligen.

Barn under 12 år:
Får inte ges till barn under 12 år.

Behandlingstid
Behandlingen bör starta så snart som möjligt när förkylningssymtomen uppträder.
Kan Jang skall inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle.

Om symptomen kvarstår längre än 10 dagar under användning av Kan Jang bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag
kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Kan Jang orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

För produkter som innehåller Echinacea kan överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag inklusive nässelfeber och klåda förekomma. I enstaka fall har även svåra överkänslighetsreaktioner såsom ansiktssvullnad, andnöd/andningsbesvär och blodtrycksfall rapporterats. Risken förefaller högre hos atopiker och hos personer med astma eller hösnuva.
Sluta att ta Kan Jang och kontakta omedelbart läkare om du får svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd eller svårighet att svälja. Sluta ta Kan Jang om du får hudutslag.

Gastrointestinala symtom kan förekomma.
Sömnsvårigheter, irritabilitet, takykardi (hjärtklappning) och huvudvärk kan förekomma.
Det är oklart hur vanliga de ovan nämnda biverkningarna är.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Innehållsdeklaration
De aktiva beståndsdelarna per ml är:
9 mg extrakt av Echinacea purpurea (röd solhatt) rot, motsvarande 23-63 mg torkad rot.
14 mg extrakt av Justicia adhatoda (malabarnöt) blad, motsvarande 49-70 mg torkat blad.
2 mg extrakt av Eleutherococcus senticosus (rysk rot) rot, motsvarande 34-60 mg torkad rot.

Övriga innehållsämnen är:
renat vatten, sorbitol lakritsrotextrakt , hustenkräuterarom (innehållande propylenglykol, stjärnanisolja, fänkålsolja, eukalyptusolja, åkermyntsolja och timjanolja), metylparahydroxibensoat
(E 218), ingefäraextrakt, pepparmyntolja, polysorbat 80, eukalyptusolja, propylparahydroxibensoat
(E 216) och kaliumsorbat (E 202)

 

*Traditionellt växtbaserat läkemedel: Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Traditionella växtbaserade läkemedel innehåller växtbaserat material eller växtbaserade beredningar som verksamma beståndsdelar. De genomgår ett förenklat registreringsförfarande där Läkemedelsverket bedömer kvalitet, säkerhet och traditionell medicinsk användning av läkemedlet innan produkten godkänns för försäljning.

Det betyder i korthet att läkemedlets säkerhet huvudsakligen garanteras genom att läkemedlet använts under minst 30 år varav minst 15 år inom EU. Läkemedlets positiva effekt är inte fullständigt eller vetenskapligt klargjord. Känner du dig osäker på hur du ska använda ditt läkemedel kontakta din läkare.