Naturprodukter.se - Din hälsobutik på nätet   Brett sortiment Bra priser Fri frakt över 500 kr


Bookmark and ShareArtikelnummer:
751800

Tigerbalsam Röd 19 g

58 kr
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Produktbeskrivning:


Tigerbalsam Röd är traditionellt använt vid behandling av tillfälliga muskelsmärtor eller smärta i samband med sträckningar och stukningar/vrickningar. Lindring av besvär vid okomplicerade insektsbett. Lindring av symtom i de övre luftvägarna vid förkylning.

Sammansättningen av Tiger Balsam Röd baseras på en formulering som använts i Asien under cirka 5000 år. Effekten av de enskilda beståndsdelarna finns dokumenterad i läkemedelshandböcker från början av 1900-talet.

Det är inte helt klarlagt hur Tiger Balsam Röd verkar. Kamfer, mentol och eteriska oljor antas lokalt öka blodflödet och utöva en svag smärtstillande effekt. Initialt fås en kylande effekt som åtföljs av en värmekänsla, vilket indirekt kan avleda smärta och värk.

Tiger Balsam Röd är endast avsett för utvärtes bruk. Undvik kontakt med ögon, slemhinnor och andra känsliga områden. Tiger Balsam Röd ska inte användas i ansiktet, i näsborrar, på öppna sår eller skadad hud och inte heller tillsammans med täta förband.

Tiger Balsam Röd kan orsaka allergiska reaktioner hos personer med känslig hud. Pröva på en liten yta innan behandling påbörjas.

Rekommenderas ej under amning och graviditet.

Effekten av samtidig användning av andra läkemedel inklusive naturläkemedel, eller föda är inte studerad.

Doseringsanvisning
Vuxna och barn över 8 år:
Tiger Balsam Röd masseras in i det smärtande eller stela området 3-4 gånger per dag. Vid förkylningssymptom ingnides Tiger Balsam Röd på bröst, hals eller rygg efter behov 3-4 gånger dagligen.

Rekommenderas inte till barn under åtta år.

Det har ej studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt lever- och njurfunktion, andra sjukdomar eller patientens ålder innebär att försiktighet bör iakttas vid behandling.

Observera att barn har en ökad känslighet för kamfer, mentol och eteriska oljor. Det finns risk för allvarlig förgiftning om medlet används felaktigt. Om medlet av misstag intas peroralt eller appliceras felaktigt skall omedelbart kontakt tas med läkare eller Giftinformationscentralen (tel 112). Vid kraftig överdosering framträder toxiciteten hos kamfer, mentol och de eteriska oljorna. Detta kan ge symtom såsom illamående, yrsel, förvirring och kramper.
Patienter med allvarliga gastrointestinala eller neurologiska förgiftningssymptom bör observeras och behandlas symptomatiskt. Framkalla inte kräkning.


Eventuella biverkningar
Enstaka fall av hudreaktioner.
Kontakta läkare om du misstänker att Tiger Balsam Röd har gett dig allvarliga biverkningar.

Innehållsdeklaration
1 gram salva innehåller:
Aktiva innehållsämnen: Kamfer 110 mg, mentol 100 mg, kajeputolja 70 mg, avmentoliserad mintolja 60 mg, kryddnejlikolja 50 mg.
Övriga innehållsämnen: Kanelolja, fast paraffin och gult vaselin.

Viktigt! Läs noga bipacksedeln innan du börjar använda detta läkemedel. Den kan innehålla information som kan vara viktig för dig.