Naturprodukter.se - Din hälsobutik på nätet   Brett sortiment Bra priser Fri frakt över 500 kr


Bookmark and ShareArtikelnummer:
518308

A. Vogel Cynaramin

133 kr
Storlek
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Produktbeskrivning:

A. Vogel Cynaramin är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid tillfälliga matsmältningsbesvär såsom:

  • nedsatt aptit
  • uppkördhet
  • väderspänning


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Vid användning bör du kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 2 veckor. och om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Använd inte Cynaramin om du är allergisk (överkänslig ) mot boldo eller maskros, eller andra korgblommiga växter
(t ex gråbo, kamomill, prästkrage, röd solhatt, malört) eller mot något hjälpämne i produkten eller för behandling av barn under 2 år på grund av produktens innehåll av alkohol.

Var särskilt försiktig med Cynaramin vid obstruktion av gallvägarna, gallgångsinflammation, leversjukdom, gallsten och andra gallvägssjukdomar.

 

  • Cynaramin rekommenderas inte till barn under 12 år då erfarenheten är begränsad. Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel eller föda är inte studerad.
  • I brist på tillräckliga data kan användning av Cynaramin inte rekommenderas under graviditet och amning.
  • Inga studier har utförts på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet


Innehåller 57 % (v/v) etanol (alkohol) motsvarande 0,45 g per dos motsvarande 1,1 cl starköl, eller
0,5 cl vin per ml. Skadligt för personer som lider av alkoholism. Alkoholinnehållet skall även uppmärksammas vid behandling av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom personer med leversjukdom och epilepsi.

Doseringsanvisning
Använd alltid Cynaramin enligt anvisningarna i bipacksedeln. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker.

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år: 1 ml (ca 40 droppar) i ½ glas vatten 3-5 gånger dagligen.

Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Om symptomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors behandling bör läkare kontaktas.

Om Du fått i dig för stor mängd av Cynaramin eller om t ex ett barn fått i sig av läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Cynaramin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Allergiska reaktioner (hudutslag) har rapporterats.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Innehållsdeklaration
De aktiva substanserna per ml droppar är:
– 414 mg extrakt av Taraxacum officinale Web., rot och ört (maskros), motsvarande
ca 25 mg torkad rot och ört från maskros.
– 64 mg extrakt av Peumus boldus Molina, blad (boldo) motsvarande ca 6 mg torkade blad från boldo.
Övriga innehållsämnen är extrakt av Cynara scolymus L., blad (kronärtskocka), extrakt av Mentha piperita L., ört (pepparmynta), etanol och renat vatten.

1 ml motsvaras av ca 40 droppar.

Cynaramin orala droppar, lösning innehåller 57 % (v/v) etanol motsvarande 0,45 g per dos.


Viktigt! Läs noga bipacksedeln innan användning av denna produkt. Den kan innehålla information som är viktig för dig.