Naturprodukter.se - Din hälsobutik på nätet   Brett sortiment Bra priser Fri frakt över 500 kr


Bookmark and ShareArtikelnummer:
662809

Linella 60 tabl

131 kr
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Produktbeskrivning:

Linella är ett växtbaserat läkemedel för korttidsanvändning vid tillfällig förstoppning.

Använd inte Linella
- om du är allergisk (överkänslig) mot extrakt av frukt från senna eller något av de övriga ämnena som ingår i Linella; - vid passagehinder i mag-tarmkanalen, atoni (muskelsvaghet), blindtarmsinflammation, inflammatoriska sjukdomar i tjocktarmen (t.ex. Crohns sjukdom, ulcerös colit) eller buksmärtor av okänd orsak; - vid allvarliga uttorkningstillstånd med vätske- och saltförlust;
- till barn under 12 år.

Var särskilt försiktig med Linella
- Patienter som behandlas med hjärtglykosider, medel mot arrytmier, läkemedel som förlänger QT-intervallet, diuretika, adrenokortikosteroider eller lakritsrot bör rådgöra med läkare innan samtidig behandling med senna påbörjas.
- Liksom för alla laxantia bör senna ej tas av patienter som lider av svårartad förstoppning och odiagnosticerade, akuta eller ihållande gastrointestinalabesvär, t.ex. buksmärta, illamående och kräkningar, eftersom dessa symtom kan vara tecken på hotande blockering av tarmen (ileus).
- Om motorikstimulerande laxantia tas längre än tillfälligt kan detta leda till en försämrad tarmfuktion och ett beroende av laxermedel. Sennaprodukter ska endast användas då en normaliserad tarmfunktion inte kan uppnås genom kostförändring eller användning av bulkmedel.
Om laxantia behövs varje dag bör orsaken till förstoppningen utredas. Långvarig användning av laxantia bör undvikas.
- När preparat som innehåller senna ges till vuxna som är inkontinenta bör blöjorna bytas oftare så att inte huden kommer i långvarig kontakt med avföringen.
- Patienter med njurproblem ska vara medvetna om att elektrolytrubbningar kan uppstå.

Vid samtidig användning av andra läkemedel som ger kaliumbrist (vissa urindrivande medel, kortison och lakritsrot) kan Linella bidra till ytterligare sänkning av kaliumvärdet. Långvarigt bruk av laxermedel kan sänka kaliumvärdet och därigenom påverka effekten av vissa hjärt- och kärlglykosider och kan interagera med läkemedel som ges vid arrytmier, tillsammans med läkemedel som ger återgång till sinusrytm (t.ex. kinidin) och med läkemedel som ger QT-förlängning. Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel, naturläkemedel eller föda är inte studerad.

I brist på tillräckliga data bör Linella inte användas av ammande eller gravida kvinnor.

Doseringsanvisning
Använd Linella enligt anvisningarna i denna bipacksedel eller enligt läkares rekommendation.
Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.
Maximal daglig dos av hydroxyantracenglykosider är 30 mg. Detta motsvarar 4 tabletter Linella.
Den rätta individuella dosen är den minsta möjliga för att åstadkomma skonsamma tarmrörelser.
Vuxna, barn över 12 år, äldre: 1-4 tabletter vid sänggåendet en gång per dygn.
Tabletten bör sväljas hel med 1 glas vätska. Tömning av tarmen sker efter 8-12 timmar.
Linella ska inte användas barn under 12 år.
Behandlingstid: Normalt räcker det att ta preparatet en till tre gånger per vecka.


Användning i mer än 1-2 veckor, bör endast ske i samråd med läkare.
Om symtomen kvarstår under användning av läkemedlet bör läkare eller annan sjukvårdspersonal
kontaktas.

Symtom på överdosering är främst magknip och svår diarré.

Om Du fått i Dig för stor mängd av läkemedlet eller om ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för att du glömt ta tablett/er.

Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Linella orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
Allergiska reaktioner (hudklåda, nässelutslag, lokala eller allmänna hudutslag) kan förekomma.
Linella kan ge kramper och smärta i magtrakten samt flytande avföring, särskilt hos patienter med kolon irritabile eller vid eventuell överdosering. I sådana fall är det nödvändigt att sänka dosen.
Daglig användning kan leda till obalans av vätska och salter i ämnesomsättningen, vilket kan leda till utsöndring av protein och blod i urinen.

 

Dessutom kan daglig användning förorsaka pigmentering av tarmslemhinnan (pseudomelanosis coli), som vanligtvis försvinner när patienten slutar ta preparatet. Gul eller rödbrun missfärgning av urinen kan förekomma.
 

Om några biverkningar förvärras eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller sjukvårdspersonalapotekspersonal.

Innehållsdeklaration
- Det verksamma ämnet är extrakt av frukten Cassia senna L. (senna).
1 dragerad tablett innehåller 35 - 49,5 mg extrakt av frukt från senna, innehållande 15 % antrakinonglykosider motsvarande 7,5 mg sennosid B.
Extraktionsmedel: Etanol 60 %
Vid tillverkningen av 1 tablett används ca 200 mg sennafrukt.
- Övriga innehållsämnen är Mikrokristallin cellulosa, Sackaros, Talk, Kalciumkarbonat (E 170), Titandioxid (E 171), Spraytorkat akaciagummi, Natriumkarboxymetyl stärkelse, Magnesiumstearat, Shellack, Järnoxid gul (E 172), Järnoxid svart (E 172), Makrogol, Karnaubavax, Povidon och Maltodextrin.

Viktigt! Läs noga bipacksedeln innan du börjar använda detta läkemedel. Den kan innehålla information som kan vara viktig för dig.