Datavillkor

Information om Holli i Sverige AB.s behandling av dina personuppgifter
Holli i Sverige AB värnar om din personliga integritet. Det innebär t.ex. att vi är öppna med vad vi gör med dina personuppgifter, att vi inte säljer dina personuppgifter till andra företag och att vi följer gällande regler kring dataskydd. I denna Integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, vad du gör om du har frågor m.m. 
Holli i Sverige AB (org. nr: 559029-7973) är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vi har också utsett ett dataskyddsombud som övervakar att vi följer reglerna om dataskydd. Om du har frågor om vår användning av dina uppgifter, kan du kontakta oss eller vårt dataskyddsombud på [email protected]

Vilka uppgifter använder vi om dig?
Vi behandlar olika typer av uppgifter om dig. Det kan vara uppgifter som du lämnar till oss, t.ex. namn och adress, andra uppgifter skapas av oss och vissa uppgifter hämtar vi från andra källor. Vilka uppgifter vi behöver beror bl.a. på vilken relation du har med oss, t.ex. om du är kund eller besöker vår hemsida, eller handlar i vår webbutik. Vissa uppgifter är nödvändiga t.ex. för att vi ska kunna ingå eller fullgöra vårt avtal med dig. Utan sådana uppgifter kan vi därför inte t.ex. ingå köpeavtal eller leverera en produkt till dig. Vill du veta mer om vilka uppgifter vi använder se längre ner.

För vilka syften behandlas dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål, se mer i den detaljerade informationen längre ner. För dig som är medlem behandlar holli.se och naturprodukter.se t.ex. din köphistorik och ditt sök- och användarbeteende på vår webbplats för att rekommendera andra produkter som vi tror att du också kan vara intresserad av, samt rikta personliga erbjudanden till dig.

Vilka rättigheter har du och hur gör du?
Du har rätt att kostnadsfritt ta del av dina personuppgifter. Kontakta [email protected] Du kan läsa mer om dina rättigheter nedan:
Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall få information om t.ex. varför vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar dem. Du har även rätt att få en kopia på dina personuppgifter.

Rätt till rättelse, begränsning och radering: Du har rätt att få felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig själv rättade. Du har också rätt att få dina personuppgifter raderade, eller begära att vi begränsar vår behandling av dina uppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter även för direktmarknadsföring. Om du inte längre vill ha reklam från oss så kontakta oss. Vi kommer då att upphöra med direktmarknadsföringen.

Du har också rätt att invända mot behandling som sker med stöd av ett berättigat intresse. Under den detaljerade informationen nedan om kunder ser du vilka våra berättigade intressen är.
Om du vill kan du få ut dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format som gör att du kan flytta dina personuppgifter. Till skillnad från rätten till tillgång ingår bara sådana personuppgifter som du själv lämnat till oss.

Vad gör du om du har frågor och klagomål?
Om du har frågor eller klagomål kring vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår Kundservice på [email protected] eller via brev till Holli i Sverige AB
Västra Stockholmsvägen 13 A 762 31 Rimbo
Tel: 0175-20500. Du har också alltid rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Vad händer om vi förändrar vår personuppgiftshantering?
Om vi t.ex. ska börja behandla dina personuppgifter för nya syften, samla in fler uppgifter eller dela dina uppgifter med nya företag kommer du att få information om detta från oss.

Vad gäller för användning av cookies?
När du använder vår hemsida kan vi tillsammans med tredjepartsleverantörer använda cookies och liknande identifierare och då placera filer eller kod på din enhet eller webbläsare. Detta gör vi oavsett om du väljer att göra ett köp av någon av våra produkter eller inte. Med hjälp av cookies och liknande identifierare behandlar vi dina uppgifter bl.a. för att underlätta din surfupplevelse, för att kunna interagera med dig och för att kunna optimera vår marknadsföring till dig.

Information för medlemmar och nyhetsbrevsprenumeranter 
Om du väljer att bli medlem och godkänna våra villkor för medlemmar så får du vårt nyhetsbrev. Vill du inte ha nyhetsbrev så finns en klickfunktion i varje brev där det står ”klicka här för att avregistrera dig”. Du kan också maila oss på [email protected]

Här nedanför finns information om vår behandling av dina personuppgifter.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?
De uppgifter vi behandlar om dig är namn, adress, e-postadress, , födelsedatum, mobilnummer, köphistorik, kundsegment, produktval, sök- och användarbeteende på vår webbplats, kundnummer, ordernummer, ip-adress samt din kommunikation med oss.

För vilka syften behandlas dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att hantera, leverera och administrera ditt köp på vår site.
Detta inkluderar: 
- att behandla dina beställningar, returer samt reklamationer,
– att skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar,
– att hantera dina betalningar. Vi vill erbjuda dig olika betalningsalternativ och kommer att göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig liksom din betalningshistorik och kreditkontroller.,
– att hantera förfrågningar från dig via vår kundservice, via e-post, vår chattfunktion, telefon och sociala medier –
– att hantera garantiärenden samt klagomål rörande produkter,.
– att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp på vår site,-
– att bekräfta din adress med externa partner.

Vi använder dina personuppgifter även för att skicka nyhetsbrev och erbjudanden till dig.
Vi använder dina personuppgifter också för att uppfylla kraven i lagar, såsom vår bokföringsskyldighet och andra lagkrav, eventuella domstolsutslag och myndighetsbeslut.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen av personuppgifterna.

Varifrån hämtas personuppgifterna?
Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du genomför ett köp, kontaktar oss, ansöker om medlemskap, m.m.

Är det frivilligt att lämna dina personuppgifter?
Dina personuppgifter är nödvändiga för att du ska kunna genomföra ett köp på vår site, och för att vi skall kunna administrera ditt medlemskap Om du inte längre vill vara medlem kan du när som helst meddela oss att du vill ta bort dina personuppgifter, se närmare medlemsavtalet. Du kan också meddela oss om du vill rätta eller begränsa dina personuppgifter.

Vem delar vi dina personuppgifter med?
Dina personuppgifter delar vi med företag som tillhandahåller betalningslösningar, leverans av dina produkter, marknadsföringsrelaterade tjänster åt oss, t.ex. för att hantera och kommunicera utskick och erbjudanden, samt IT-relaterade tjänster, t.ex. lagring och underhåll. Tjänsteföretagen får bara behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte användas för deras egna syften.

Detaljerad information för kundmedlemmar
Klubbmedlem är du om du ingått ett medlemsavtal för naturprodukter.se och/eller holli.se kundklubb så att du kan få relevanta erbjudanden, tillgång till medlemspriser, förtur på rea m.m. Här nedanför finns sådan information om vår behandling av dina personuppgifter som gäller specifikt för dig som är kundsmedlem.

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?
De uppgifter vi behandlar om dig är namn, adress, e-postadress, kön, mobilnummer, köphistorik, medlemskapsuppgifter, medlemstatus, kundsegment, produktval, erbjudanden, sök- och användarbeteende på vår webbplats, ip-adress samt din kommunikation med oss.

För vilka syften behandlas dina personuppgifter?
Din kontaktinformation behandlar vi för att kunna rikta personliga erbjudanden till dig, skicka nyhetsbrev samt kommunicera med dig vid frågor, synpunkter etc. Vi behandlar din köphistorik samt information om sök- och användarbeteende på vår webbplats, adress, kön, födelsedatum, kundsegment, produktval och medlemstatus för att identifiera och rekommendera andra produkter som vi tror att du också kan vara intresserad av samt rikta personliga erbjudanden till dig. För dessa ändamål utvärderar och analyserar vi dina personuppgifter. Detta innebär att det förekommer s.k. profilering.

Vilken laglig grund finns för behandlingen av dina personuppgifter?
Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter för ovan nämnda syften är att uppfylla villkoren för medlemskapet i holligruppens kundklubb på naturprodukter.se och/eller holli.se

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för ovan nämnda syften under ditt medlemskap i kundklubben.

Varifrån hämtas personuppgifterna?
Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du blir medlem, genomför ett köp, kontaktar oss m.m.

Är det frivilligt att lämna dina personuppgifter?
Det är frivilligt att lämna personuppgifter, men vill du vara medlem hos oss är dina personuppgifter nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla medlemavtalet med dig. Dina personuppgifter är också nödvändiga för att holligruppens kundklubb ska kunna ge dig relevanta erbjudanden, tillgång till medlemspriser, förtur på rea m.m.

Vem delar vi dina personuppgifter med?
Dina personuppgifter delar vi med företag som tillhandahåller marknadsföringsrelaterade tjänster åt oss, t.ex. för att hantera och kommunicera utskick och erbjudanden och genomföra kundanalyser, samt IT-relaterade tjänster, t.ex. lagring och underhåll. Tjänsteföretagen får bara behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte användas för deras egna syften. Mottagarna av dina personuppgifter finns inom EU/EES.

Fattas automatiserade beslut?
Vi fattar inga automatiserade beslut om dig.
Vi använder dina uppgifter för att bilda oss en mer detaljerad uppfattning om vad du tycker om och vilka av våra produkter du kan vara intresserad av. Vi kommer att spara din shoppinghistorik och använda uppgifter om de produkter som du tidigare har köpt för att föreslå andra produkter som vi tror att du också är intresserad av.
Vi gör detta för att kunna erbjuda dig bättre service, tjänster och produkterbjudande.

Vi kommer också att registrera de artiklar eller produkter på vår site som du har klickat på och använda denna information för att du ska få reklam och erbjudanden utifrån dina intressen, som vi har fastställt utifrån de artiklar som du har läst, och de produkter du har klickat på.

Det kan dels påverka vilka erbjudanden du får av oss, men också vilka betalningsmöjligheter vi ger dig och hur vi kontaktar dig.

Vi kommer att spara och granska uppgifter om dina senaste besök på vår site och om hur du navigerar mellan olika delar av denna för analysändamål, för att få kunskap om hur personer använder vår site för att kunna förbättra vår verksamhet, vår hemsida, våra produkter och vårt erbjudande samt för att utveckla nya tjänster, produkterbjudanden och vårt arbetssätt och säkerhet. Våra analyser görs i första hand med anonymiserade uppgifter. I de fall det inte är möjligt gör vi analyser med ej anonymiserade uppgifter.

Information om berättigat intresse
Ibland sker vår hantering av dina uppgifter på vårt (eller annan parts) s.k. berättigat intresse. Det betyder att vi bedömt att vi får använda dina uppgifter för ett visst ändamål pga. att vårt intresse av att använda dina uppgifter väger tyngre än din rätt att inte omfattas av användningen. Detta kallas en ”intresseavvägning”. Vårt intresse av att använda dina uppgifter måste vara välgrundat och motiverat. Kontakta oss eller vårt dataskyddsombud [email protected] om du vill veta mer om hur vi har gjort intresseavvägningen för ett visst ändamål.

Medlemsvillkor holligruppens kundmedlemsklubb

Allmänt
Dessa villkor godkänner du när du blir medlem i holligruppens kundklubb, som erbjuds av Holli i Sverige AB org. nr: 559029-7973, Västra Stockholmsvägen 13 A, 762 31 Rimbo.
Villkoren gäller bara för vår medlemsklubb. För köp, betalning och leverans gäller andra villkor som finns på vår webbplats, Där finns bestämmelser om till exempel returer och ångerrätt.

Medlemskap och registrering
För att bli medlem i vår kundklubb måste du ha fyllt 18 år. Endast privatpersoner kan ansöka om medlemskap i kundklubben. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas. Medlemskapet får inte användas i affärssyften och du har endast rätt till ett medlemskap.

Ditt medlemskap ger dig rätt till flera fördelar:

exklusiva erbjudanden
tillgång till medlemspriser
förtur till rean

Du registrerar ditt medlemskap genom att ange ditt förnamn, efternamn, e-postadress samt mobilnummer.
När du har gjort det finns det möjlighet att ange fler kontaktuppgifter. För att vara säker på att du ska få del av alla relevanta erbjudanden krävs det att du anger samtliga kontaktuppgifter eftersom vi kommunicerar vissa erbjudanden enbart i en viss kanal, till exempel via sms. För att få ta del av alla förmåner behöver du även hålla oss informerande om ändringar i din kontaktinformation. 
För att du ska kunna erhålla relevanta erbjudanden via riktad marknadsföring från oss kommer vi att analysera och utföra profilering baserat på bl.a. de personuppgifter du lämnar till oss och ditt köpbeteende på vår webbplats. För fullständig information om hur vi behandlar dina personuppgifter, läs vår integritetspolicy.

Medlemskapet är kostnadsfritt och kortlöst. Du kan hantera ditt medlemskap via vår webbplats. 

Medlemskapets upphörande
Medlemskapet gäller tillsvidare och kan närsomhelst sägas upp av endera parten. Ditt medlemskap avslutas senast 30 dagar efter det att vi har fått ditt mail om uppsägning. Medlemskapet upphör automatiskt om du avlider, vid skyddad identitet maila oss. Vi har även rätt att omedelbart avsluta medlemskapet om du bryter mot dessa villkor.

Ansvarsbegränsning
Vi ansvarar inte för förluster eller skador pga. tekniska fel, nedsatta funktioner eller andra liknande fel som relaterar till kundklubben.

Upplysningar m.m.
För mer information om vår kundklubb ber vi dig vända dig till vår kundservice som du når på [email protected] Dessa villkor gäller från och med den 8 juni 2020. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i villkoren. Alla ändringar kommer att publiceras på vår webbplats.

Hotjar
Vi använder Hotjar för att bättre förstå våra användares behov och för att optimera den här tjänsten och upplevelsen. Hotjar är en tekniktjänst som hjälper oss att bättre förstå våra användares upplevelse (t.ex. hur mycket tid de spenderar på vilka sidor, vilka länkar de väljer att klicka på, vad användare gör och inte gillar osv.) Och detta gör det möjligt för oss att bygga och upprätthålla vår tjänst med användarfeedback. Hotjar använder cookies och annan teknik för att samla in data om våra användares beteende och deras enheter. Detta inkluderar en enhets IP-adress (bearbetas under din session och lagras i en avidentifierad form), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), webbläsarinformation, geografisk plats (endast land) och önskat språk som används för att visa vår websida. Hotjar lagrar denna information för våra räkning i en pseudonymiserad användarprofil. Hotjar är enligt kontrakt förbjudet att sälja någon av de uppgifter som samlas in för våra räkning.