Naturprodukter.se - Din hälsobutik på nätet   Brett sortiment Bra priser Fri frakt över 500 kr


Bookmark and ShareArtikelnummer:
519306

A. Vogel Dormeasan

129 kr
Storlek
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Produktbeskrivning:

Dormeasan är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid:

  • tillfälliga insomningsbesvär
  • vid lindrig oro


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Använd inte Dormeasan
- om du är allergisk (överkänslig ) mot vänderot eller humle eller mot något av övriga innehållsämnen i Dormeasan.
- för behandling av barn under 2 år på grund av innehållet av alkohol.

Var särskilt försiktig med Dormeasan
- Dormeasan rekommenderas inte till barn under 12 år då erfarenheten är begränsad.

Användning av andra läkemedel
Kombination med andra lugnande läkemedel rekommenderas ej.

Graviditet och amning
I brist på tillräckliga data kan användning av Dormeasan inte rekommenderas under graviditet eller amning.

Körförmåga och användning av maskiner
Dormeasan kan försämra förmågan att köra bil och att använda maskiner. Patienter som känner sig påverkade av Dormeasan ska inte köra bil eller använda maskiner.

Detta läkemedel innehåller 62 vol% etanol (alkohol) d. v. s. upp till 0,5 g per ml, motsvarande 1,2 cl starköl, eller 0,5 cl vin per ml Dormeasan. Skadligt för personer som lider av alkoholism.
Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper som patienter med leversjukdomar eller epilepsi.

Doseringsanvisning
Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:
Vid oro: 1 ml (ca 40 droppar) i ½ glas vatten 3-5 gånger dagligen.
För insomnande: 2 ml (ca 80 droppar) i ½ glas vatten.

Användning för barn
Rekommenderas ej till barn under 12 år .

Om symtomen kvarstår eller förvärras under användningen av Dormeasan bör läkare eller annan sjukvårdspersonal rådfrågas.

Om du har tagit för stor mängd av Dormeasan
Om Du fått i dig för stor mängd av Dormeasan eller om t ex ett barn fått i sig av läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Dormeasan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Gastrointestinala symtom (t.ex. illamående, magknip) har rapporterats efter intag av vänderot-produkter.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal

Innehållsdeklaration
De aktiva substanserna per ml droppar är
- 460 mg tinktur av Valeriana officinalis L., rot (vänderot), motsvarande ca 240 mg färsk rot från vänderot.
- 460 mg tinktur av Humulus lupulus L., kotte (humle), motsvarande ca 230 mg färsk kotte från humle.
Övriga innehållsämnen är etanol och renat vatten.

1 ml motsvaras av ca 40 droppar.
Dormeasan orala droppar, lösning innehåller 62 % (v/v) etanol motsvarande 0,5 g alkohol per ml.

Viktigt! Läs noga bipacksedeln innan du börjar använda denna produkt. Det kan innehålla information som är viktig för dig.