Naturprodukter.se - Din hälsobutik på nätet   Brett sortiment Bra priser Fri frakt över 500 kr


Bookmark and ShareArtikelnummer:
518522

LÄKEMEDEL- A. Vogel Echinaforce Orala Droppar (50 100 ml)

170 kr
Storlek
Finns i lager
Finns ej i lagret
.
Finns ej i lagret
Produktbeskrivning:

Det här är ett traditionellt växtbaserat läkemedel*. Läs bipacksedeln noga före användning. Åldersgräns 18 år för att köpa.

 

Echinaforce är extrakt av röd solhatt. Detta läkemedel är receptfritt. Echinaforce måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

Echinaforce är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för:

  • lindring av symptom vid förkylning.


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Endast för korttidsbehandling. Används högst 10 dagar per behandlingstillfälle.

Använd inte Echinaforce
- om du är allergisk (överkänslig ) mot Echinacea purpurea (röd solhatt) eller mot något av övriga innehållsämnen i Echinaforce.
- om du är allergisk mot andra korgblommiga växter (t ex röd solhatt, prästkrage, maskros, kamomill, malört eller gråbo).
- om du har någon pågående systemisk sjukdom (t ex tuberkulos, leukemi, bindvävssjukdomar, multipel skleros (MS), AIDS, HIV-infektion eller andra autoimmuna sjukdomar) eller nedsatt immunförsvar.
- för behandling av barn under 1 år.

Var särskilt försiktig med Echinaforce
- om symptomen blir värre eller om du får hög feber. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal.
- om du är atopiker. Det finns en möjlig risk för allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner) hos atopiska patienter. Sluta ta Echinaforce och kontakta omedelbart läkare om du får svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd, svårigheter att svälja eller hudutslag.
- Echinaforce rekommenderas inte till barn under 12 år då erfarenheten är begränsad.

I brist på tillräckliga data kan användning av Echinaforce inte rekommenderas under graviditet och amning.

Inga studier har utförts på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet.

Innehåller 65 % (v/v) etanol (alkohol) motsvarande 0,5 g per dos. Skadligt för personer som lider av alkoholism.

Alkoholinnehållet skall uppmärksammas vid behandling av barn och högriskgrupper såsom personer med leversjukdom och epilepsi.

Doseringsanvisning
Använd alltid Echinaforce enligt anvisningarna i bipacksedlen. Rådfråga läkare eller sjukvårds-personal om du är osäker.

Vid förkylningssymptom bör behandlingen starta så snart som möjligt.

Vuxna, äldre och barn över 12 år: 1 ml (ca 40 droppar) i ½ glas vatten 3-5 gånger dagligen.

Rekommenderas inte till barn under 12 år och får inte ges till barn under 1 år.

Echinaforce skall inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle. Kontakta läkare eller sjukvårds-personal om symptomen kvarstår efter 10 dagar.

Oralt. Dropparna spädes i ½ glas vatten.

Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Echinaforce orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
För produkter innehållande Echinacea kan överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag med nässelfeber och klåda förekomma. I enstaka fall kan svåra överkänslighetsreaktioner med ansiktssvullnad, andnöd/ andningsbesvär och blodtrycksfall uppstå. Risken för allergiska reaktioner är högre hos atopiker. Det är oklart hur vanliga de ovan nämnda biverkningarna är.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Innehållsdeklaration
- De aktiva substanserna per ml droppar är 860 mg extrakt från Echinacea purpurea (L.) Moench, ört, (röd solhatt), motsvarande ca 320 mg färsk ört av röd solhatt och

45 mg extrakt från Echinacea purpurea (L.) Moench, rot, (röd solhatt), motsvarande ca 18 mg färsk rot av röd solhatt. Extraktionsmedel: etanol 65% (v/v).

- Övriga innehållsämnen är etanol och renat vatten.

1 ml motsvaras av ca 40 droppar.

Echinaforce orala droppar, lösning innehåller 65 % (v/v) etanol motsvarande 0,5 g per dos om 1 ml, vilket motsvarar 1,32 cl starköl eller 0,55 cl vin.

 

*Det här är ett traditionellt växtbaserat läkemedel. Läs bipacksedeln noga före användning. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

 

*Traditionellt växtbaserat läkemedel: Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Traditionella växtbaserade läkemedel innehåller växtbaserat material eller växtbaserade beredningar som verksamma beståndsdelar. De genomgår ett förenklat registreringsförfarande där Läkemedelsverket bedömer kvalitet, säkerhet och traditionell medicinsk användning av läkemedlet innan produkten godkänns för försäljning.

Det betyder i korthet att läkemedlets säkerhet huvudsakligen garanteras genom att läkemedlet använts under minst 30 år varav minst 15 år inom EU. Läkemedlets positiva effekt är inte fullständigt eller vetenskapligt klargjord. Känner du dig osäker på hur du ska använda ditt läkemedel kontakta din läkare.