Homeopatiska preparat

Homeopati är förknippat med ett holistiskt synsätt, där människan betraktas som en helhet. Homeopati och dess behandling tar därför hänsyn till exempelvis fysiska, mentala, själsliga och emotionella faktorer, till skillnad från annan vård som ofta endast tar det rent kroppsliga i beaktning. Enligt utövare av homeopati behöver hela ens organism vara i balans för att människan ska må bra

Vad är homeopati?

Homeopati och homeopatiska läkemedel har en lång historia i Europa. Ordet homeopati springer ur två gamla grekiska ord: Homios, lika eller liknande på svenska, och pathos, lidande. Vi erbjuder ett stort utbud av homeopatiska produkter, alltid naturliga och av hög kvalitet, för att främja din hälsa. Homeopatisk behandling tar fasta på kroppens egen kraft till självläkning Behandlingen inom homeopati är alltid individbaserad, med olika typer av råd oavsett om symtomen är desamma.

Filtrera

Varumärken

Lagerstatus

Kampanj

Pris